Publikacje oznaczone tematem:

Konwergencja mediów

  1. Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu
    Biblioteka 2.0

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 136 WSTĘPCEL I STRUKTURA KSIĄŻKI1. W ŚWIECIE KONWERGENCJI MEDIÓW I RZECZYWISTOŚCI WEB 2.0 1.1. TECHNOLOGICZNA KONWERGENCJA MEDIÓW 1.2. TECHNOLOGICZNA KONWERGENCJA MEDIÓW. MOŻLIWOŚCI PREZENTOWANIA MULTIME

  1. Library 2.0 - rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?
    [Library 2.0 - Revolution and Breakthrough or a Next Stage in the Development of Contemporary Librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 354-365