Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 67-77 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

Przegląd metod i narzędzi do pomiaru jakości usług bibliotecznych w oparciu o biblioteki akademickie
Pobierz publikację