Publikacje autora:

Katarzyna Regulska

  1. Przegląd metod i narzędzi do pomiaru jakości usług bibliotecznych w oparciu o biblioteki akademickie
    [The review of methods and tools of library services quality measurement being used in academic libraries]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 67-77 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)