Publikacje oznaczone tematem:

Benchmarking

 1. Benchmarking czasopism naukowych jako element strategii publikacyjnej naukowca. Przykład medycyny weterynaryjnej
  [Benchmarking of scholarly journals in veterinary medicine as a komponent of individual publishing strategy]

  Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)

 1. Heuristic Evaluation of University Libraries’ Mobile Websites in Poland
  [Analiza heurystyczna mobilnych stron internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich]

  Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 194-218

 1. Możliwości wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi biblioteki
  [The possibilities of applying benchmarking in human resources management in libraries]

  Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 23-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

 1. Próba implementacji benchmarkingu w zakresie funkcjonowania bibliotek
  [An attempt to implement benchmarkingin library performance]

  Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 62-76