Publikacje autora:

Wioletta Jachym

  1. „Księga życzeń” w bibliotece uczelnianej PWSZ w Tarnowie - czyli jak podnosimy jakość usług poprzez stosowanie badań ankietowych
    [“The Book of Wishes” in the library of the Public Vocational College in Tarnów - how to raise quality of services using questionnaire surveys]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 105-114 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

  1. Próba implementacji benchmarkingu w zakresie funkcjonowania bibliotek
    [An attempt to implement benchmarkingin library performance]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 62-76