Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 79-95 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych
Pobierz publikację