Publikacje autora:

Igor Kluczny

  1. Biblioteki naukowe wobec cenzury
    [Scientific libraries facing censorship]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 4, s. 329-346