Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 66

 

ZAMIAST WSTĘPU: LITERATURA W PRASIE
I. KRÓTKI RYS DŁUGOTRWAŁYCH ZWIĄZKÓW
II. WSPÓŁCZESNA PRASA KOBIECA A SPRAWY KSIĄŻKI
III. STAN BADAŃ, ŹRÓDŁA, LITERATURA PRZEDMIOTU
Przypisy

Rozdział I
„PRZYJACIÓŁKA”, „TWÓJ STYL”, „CIENIE i BLASKI” – TRZY TYTUŁY – TRZY SPOJRZENIA NA „KWESTIĘ KOBIECĄ”
1.1. Porady dla każdej z nas: „Przyjaciółka” – tygodnik kobiecy z tradycjami
1.1.1. Geneza pisma
1.1.2. Dzieje wydawnicze i formuła
1.1.3. Zawartość i profil
1.1.4. Pozycja rynkowa i czytelnictwo
1.2. Magazyny z „górnej półki”: „Twój Styl” – luksusowy miesięcznik dla ambitnych i wykształconych
1.2.1. Powstanie i rozwój pisma
1.2.2. Prasowe inicjatywy wydawnicze „Twojego Stylu”
1.2.3. Kształt edytorski i zawartość
1.2.4. Miejsce w segmencie magazynów
1.3. „Prasa serca”: „Cienie i Blaski” – pismo, któremu można się zwierzyć
1.3.1. Próba definicji, miejsce w typologii prasy, terminologia
1.3.2. Poprzedniczki dzisiejszej „prasy serca”
1.3.3. Współczesne tytuły spod znaku serca na polskim rynku
1.3.3.1. Polskie inicjatywy wydawnicze początku lat dziewięćdziesiątych XX w
1.3.3.2. Tytuły z kapitałem obcym
1.3.4. Układ treści, działy
Przypisy

Rozdział II
POPULARYZACJA LITERATURY PIĘKNEJ NA ŁAMACH „PRZYJACIÓŁKI”
2.1. Beletrystyka „Przyjaciółki” z lat 1948-1989
2.2. Beletrystyka lat dziewięćdziesiątych XX w
2.2.1. Formy krytyki i informacji o piśmiennictwie
2.2.2. Literatura w obiegu magazynowym
Przypisy

Rozdział III
PREFERENCJE I WYBORY LITERACKIE „TWOJEGO STYLU”
3.1. Literatura w obiegu magazynowym
3.2. Przekazy krytycznoliterackie
3.3. Pozaliterackie konteksty lekturowe
3.4. Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”
3.4.1. Początki i rozwój wydawnictwa
3.4.2. Profil wydawniczy i publikacje
3.4.2.1. Pod znakiem Oficyny Wydawniczej „Interim”
3.4.2.2. W Wydawnictwie Książkowym „Twój Styl”
3.4.3. Pozycja na rynku wydawniczym
3.4.4. Formy sprzedaży
3.4.5. Promocja i reklama
3.4.6. Nagrody i wyróżnienia
3.4.7. Dorobek wydawniczy w oczach krytyki
Przypisy

Rozdział IV
PRZYJEMNOŚCI I POŻYTKI Z LEKTURY „CIENI i BLASKÓW”
4.1. Kim jest „SZCZĘŚCIARA” czyli, kto pisuje „historie układane przez samo życie”?
4.2. Gazetowa Polka
4.2.1. Co ją dręczy?
4.2.2. „O czym marzy dziewczyna...”
4.2.3. Sens życia według „Cieni i Blasków”
4.3. Funkcjonowanie opowiadań w czasopiśmie
4.3.1. Forma piśmiennicza tekstów
4.3.2. Forma wydawnicza i grafika
4.4. „Cienie i Blaski” a piśmienność
Przypisy

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ
WYKAZ TABEL
ANEKS

Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Współczesna prasa kobieca a sprawy książki
Pobierz publikację