Publikacje oznaczone tematem:

Przyjaciółka (czasopismo)

  1. Propaganda sukcesu w prasie elementem kształtowania wizerunku Polski lat 70., jako dziesiątej potęgi ekonomicznej świata
    [Press propaganda of success as an element of Polands “10th world economic power” identity development in the 70ties]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 298-305 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Współczesna prasa kobieca a sprawy książki
    Treści literackie w czasopismach: PRZYJACIÓŁKA, TWÓJ STYL, CIENIE I BLASKI

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 66   ZAMIAST WSTĘPU: LITERATURA W PRASIEI. KRÓTKI RYS DŁUGOTRWAŁYCH ZWIĄZKÓWII. WSPÓŁCZESNA PRASA KOBIECA A SPRAWY KSIĄŻKI III. STAN BADAŃ, ŹRÓDŁA, LITERATURA PRZEDMIOTUPrzypisy Rozdział I „PRZY