Publikacje oznaczone tematem:

Twój Styl (czasopismo)

  1. Współczesna prasa kobieca a sprawy książki
    Treści literackie w czasopismach: PRZYJACIÓŁKA, TWÓJ STYL, CIENIE I BLASKI

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 66   ZAMIAST WSTĘPU: LITERATURA W PRASIEI. KRÓTKI RYS DŁUGOTRWAŁYCH ZWIĄZKÓWII. WSPÓŁCZESNA PRASA KOBIECA A SPRAWY KSIĄŻKI III. STAN BADAŃ, ŹRÓDŁA, LITERATURA PRZEDMIOTUPrzypisy Rozdział I „PRZY