Publikacje oznaczone tematem:

Magazyn biblioteczny

 1. Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych
  [Electronic documents on CDs in polish research libraries]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 81-94

 1. Obszary wiedzy o bibliotekarstwie

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 178 1. WPROWADZENIE 2. KOMUNIKACJA PUBLICZNA istota (s. 11) – przebieg (s. 11) – odbiór (s. 11) – tworzenie znaczeń (s. 12) – publiczność – (s. 13) – mnogość komunikacji (s. 13) – koegzystenc

 1. Rola logo i identyfikacji wizualnej bibliotek narodowych
  [The role of logo and visual identification of national libraries]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 63-93

 1. Z problemów organizacji zasobów bibliotecznych
  [Problems in Organization of Library Resources]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 5-15