Publikacje oznaczone tematem:

Index librorum prohibitorum

  1. Cenzura w dawnej Polsce
    Między prasą drukarską a stosem

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 24

  1. Historia cenzury w Polsce. Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem. Warszawa: Wydaw. SBP 1997, 289 s. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 24.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 197-200