Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)

Źródła internetowe z zakresu nauk biologicznych i ich ocena w kontekście kształtowania kompetencji informacyjnych studentów
Pobierz publikację