Publikacje oznaczone tematem:

Nauki biologiczne

  1. Źródła internetowe z zakresu nauk biologicznych i ich ocena w kontekście kształtowania kompetencji informacyjnych studentów
    [Evaluation of online resources in biological sciences in the context of developing information literacy among students]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)