Publikacje oznaczone tematem:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej (Słupsk)

  1. Problemy komputeryzacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku
    [Problems of the computerization in the WIMBP in Słupsk]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 84-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)