Publikacje oznaczone tematem:

Słupsk (woj. pomorskie)

  1. Nowe elementy w edukacji nauczycieli – bibliotekarzy
    [New trends in the education of teachers – librarians]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa

  1. Problemy komputeryzacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku
    [Problems of the computerization in the WIMBP in Słupsk]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 84-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)