Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 13-22 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

Ocena wpływu usług biblioteczno-informacyjnych na środowisko społeczne w badaniach jakości bibliotek
Pobierz publikację