Publikacje oznaczone tematem:

Zarządzanie strategiczne

 1. Narodowa strategia rozwoju bibliotek – na przykładzie Republiki Czeskiej
  [National Strategy for Library development as Exemplified by the Czech Republic]

  Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 340-358

 1. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych
  [Strategic Perspective in the Management of Libraries of Higher Vocational School]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 429-440

 1. The use of outsourcing in polish higher education libraries in the light of survey research
  [Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych]

  Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 113-127

 1. Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych
  [Outsourcing in Pohsh university libraries - survey results]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 247-259