Publikacje autora:

Artur Jazdon

 1. Finanse bibliotek uniwersyteckich w Polsce. Problemy i propozycje
  [Finances of university libraries in Poland. Problems and proposals]

  Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 59-75

  • Autor Artur Jazdon
  • Kategoria
  • Rok wydania 2000
  • Język polski
 1. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
  [Librarian and information specialist code of ethics]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 2, s. 155-159

 1. O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach
  [About new posts, specializations and professions]

  Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 97-114 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)

  • Autor Artur Jazdon
  • Kategoria
  • Rok wydania 2003
  • Język polski
 1. O przyszłości bibliotek. Uwagi bibliotekarza praktyka na marginesie artykułu Davida Nicholasa i Zdzisława Dobrowolskiego
  [On the future of libraries. The library practitioner’s remarks]

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 526-532

  • Autor Artur Jazdon
  • Kategoria
  • Rok wydania 2012
  • Język polski
 1. Problemy kwalifikacji zawodowych organizatorów prac biblioteczno-informacyjnych
  [Professional qualifications of the library and information science activity organisers]

  Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa

  • Autor Artur Jazdon
  • Kategoria
  • Rok wydania 1996
  • Język polski
 1. The use of outsourcing in polish higher education libraries in the light of survey research
  [Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych]

  Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 113-127

  • Autor Artur Jazdon
  • Kategoria
  • Rok wydania 2012
  • Język angielski
 1. Zasób dokumentów drukowanych polskich bibliotek naukowych i jego wykorzystanie w latach 1991-1994
  [Printed documents resources in Polish research libraries and their use in 1991-1994]

  Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 211-223

 1. Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych
  [Outsourcing in Pohsh university libraries - survey results]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 247-259

  • Autor Artur Jazdon
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski