Publikacje autora:

Lilianna Nalewajska

 1. Dydaktyka w bibliotece akademickiej. Analiza potrzeb i możliwych zmian
  [Didactics in Academic Libraries. The Analysis of Needs and Possible Changes]

  Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 1, s. 19-32

 1. Narodowa strategia rozwoju bibliotek – na przykładzie Republiki Czeskiej
  [National Strategy for Library development as Exemplified by the Czech Republic]

  Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 340-358

 1. Proces tworzenia oferty edukacyjnej w bibliotece akademickiej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
  [he Process of Creating an Educational Offer of an Academic Library – Case Study of the University of Warsaw Library]

  Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 165-193