Publikacje autora:

Małgorzata Całka

  1. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych
    [Strategic Perspective in the Management of Libraries of Higher Vocational School]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 429-440