Publikacje oznaczone tematem:

Usługi elektroniczne

  1. Initiatives of the Polish Librarians’ Association for Libraries and Readers in the First Phase of the Pandemic
    [Inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Rzecz Bibliotek i Czytelników w pierwszej fazie pandemii]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 122-137

  1. Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według Raportu Technicznego ISO/TR 20983
    [Performance indicators for library E-services according to ISO/TR 20983 technical report]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 445-460