Publikacje autora:

Lidia Derfert-Wolf

  1. BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
    [BazTech - the database of the polish technological journals’ contents]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 95-105

  1. Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według Raportu Technicznego ISO/TR 20983
    [Performance indicators for library E-services according to ISO/TR 20983 technical report]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 445-460