Publikacje autora:

Anna Grzecznowska

  1. Initiatives of the Polish Librarians’ Association for Libraries and Readers in the First Phase of the Pandemic
    [Inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Rzecz Bibliotek i Czytelników w pierwszej fazie pandemii]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 122-137