Publikacje oznaczone tematem:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)

  1. Otwarte dane badawcze: sondażowa analiza doświadczeń i potrzeb pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    [Open Research Data: Exploratory Analysis of Experience and Needs of the staff of Adam Mickiewicz University in Poznań]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 4, s. 479-494

  1. Użytkownicy i zasób repozytorium instytucjonalnego (studium przypadku)
    [Users and Resources of Institutional Repositories (Case Study)]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 425-440