Publikacje autora:

Małgorzata Rychlik

  1. Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych UAM
    [Plans for the Repository of Adam Mickiewicz University in Poznań. Academic Staff Attitude Survey]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 451-466

  1. Użytkownicy i zasób repozytorium instytucjonalnego (studium przypadku)
    [Users and Resources of Institutional Repositories (Case Study)]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 425-440