Publikacje autora:

Monika Theus

  1. Użytkownicy i zasób repozytorium instytucjonalnego (studium przypadku)
    [Users and Resources of Institutional Repositories (Case Study)]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 425-440