Publikacje autora:

Maria Kuczkowska

  1. Otwarte dane badawcze: sondażowa analiza doświadczeń i potrzeb pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    [Open Research Data: Exploratory Analysis of Experience and Needs of the staff of Adam Mickiewicz University in Poznań]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 4, s. 479-494