Publikacje oznaczone tematem:

Monografia bibliograficzna

  1. Agnieszka Bajor, Monografia bibliograficzna: analiza modelowa. Częstochowa: „e media”, 2003
    [Agnieszka Bajor, bibliographical monography: model analysis. Częstochowa: „e-media”, 2003]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2 (84), s. 86-89

  1. Z zagadnień form bibliografii
    Monografia bibliograficzna

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 77   WSTĘP1. MONOGRAFIA BIBLIOGRAFICZNA. ZAGADNIENIA TYPOLOGICZNE1.1. Formy bibliografii1.2. Monografia jako rodzaj piśmiennictwa naukowego1.3. Miejsce monografii wśród innych publikacji naukowych1.4. Typy m