Publikacje autora:

Adam Jachimczyk

 1. Agnieszka Bajor, Monografia bibliograficzna: analiza modelowa. Częstochowa: „e media”, 2003
  [Agnieszka Bajor, bibliographical monography: model analysis. Częstochowa: „e-media”, 2003]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2 (84), s. 86-89

 1. Bibliografie specjalne: rozwój i otwartość. Red. nauk. Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, 230 s., ISBN 978-83-7545-907-4
  [Bibliografie specjalne: rozwój i otwartość (Special bibliographies: development and openness). Ed. Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, pp. 230, ISBN 978-83-7545-907-4]

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 1, s. 79-83

 1. Ilościowa analiza wykorzystania oprogramowania w badaniach bibliometrycznych
  [Quantitative Analysis of the Use of Software Tools in Bibliometric Studies]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 2 (118), s. 40-57

 1. Katalog internetowy. Nieoczekiwana zmiana miejsc
  [An Internet catalogue. Trading places]

  Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 217-230 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)

 1. Katalogi artykułów (Presell Pages) – analiza stron internetowych wykorzystywanych w SEO
  [Directories of Articles (Presell Pages) – the Analysis of Webpages Used in SEO]

  Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 209-225

 1. Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych. Perspektywa pracodawcy
  [Duties and Competencies of Information Professionals. The Employer’s Point of View]

  Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 172-183

 1. Ochrona znaków towarowych przez biblioteki w świetle zawartości bazy danych TMview
  [Libraries Protecting Trademarks as Reflected by the Content of TMview Database]

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 483-496

 1. Patent Applications for Electronic Publishing Market (2014–2018). Selected Issues
  [Wybrane aspekty rynku publikacji elektronicznych w świetle zgłoszeń patentowych w latach 2014–2018]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 107-122

 1. Polskie spisy bibliograficzne na World Wide Web
  [Polish bibliographic lists in the World Wide Web]

  Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa, redakcja Jadwiga Woźniak-Kasperek i Mikołaj Ochmański, Warszawa 2009, s. 204-217 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 106)