Publikacje autora:

Piotr Picheta

  1. Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych
    [Electronic documents on CDs in polish research libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 81-94