Publikacje oznaczone tematem:

Crowdsourcing

 1. Crowdsourcing Model for Multilingual Corpus and Knowledge Construction: A Case of Transnational Mark Twain
  [Crowdsourcingowy model wielojęzycznego korpusu tekstów literackich i bazy wiedzy: studium przypadku transnarodowej twórczości Marka Twaina – projekt The Global Huck]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 21-32

 1. Humanities Crowdsourcing
  [Crowdsourcing w humanistyce]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 2 (108), s. 7-21

 1. Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, ss. 366. Seria „Nauka, Dydaktyka, Praktyka”; 165. ISBN 978-83-64203-60-2
  [Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania (Online Crowdsourcing – the Positive Dimension of Social Participation. Contexts – Nature – Determinants). Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, pp. 366. Serie „Nauka, Dydaktyka, Praktyka”; 165. ISBN 978-83-64203-60-2]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 141-144

 1. Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty, istota, uwarunkowania. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 165) 366 s. ISBN 978-83-64203-60-2
  [Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej . Konteksty, istota, uwarunkowania. (Web crowdsourcing. A positive dimension of social participation. Contexts, concepts, circumstances). Warszawa: Wydaw. SBP, 2015. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 165) pp. 366 ISBN 978-83-64203-60-2]

  Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 484-488