Publikacje autora:

Quoc-Tan Tran

 1. Crowdsourcing Model for Multilingual Corpus and Knowledge Construction: A Case of Transnational Mark Twain
  [Crowdsourcingowy model wielojęzycznego korpusu tekstów literackich i bazy wiedzy: studium przypadku transnarodowej twórczości Marka Twaina – projekt The Global Huck]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 21-32

 1. Ethically Responsible Knowledge Organization Systems: Towards an Intercultural User Interface
  [Etycznie odpowiedzialne systemy organizacji wiedzy: w kierunku międzykulturowego interfejsu użytkownika]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 16-29

  • Autor Quoc-Tan Tran
  • Kategoria
  • Rok wydania 2017
  • Język angielski