Publikacje autora:

Laurence Favier

  1. Humanities Crowdsourcing
    [Crowdsourcing w humanistyce]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 2 (108), s. 7-21

  1. The Library as Place at the Digital Age
    [Biblioteka jako miejsce w epoce cyfrowej]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 195-205 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)