Publikacje oznaczone tematem:

Analiza systemowa

 1. Analiza systemowa w ujęciu niekonwencjonalnym. Recenzja podręcznika S. i J. Robertsonów
  [Non-conventional approach to system analysis. Review of the S&J Robertson textbook]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 72-74

 1. Anna Sitarska. Systemowe badanie bibliotek: studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok: Prymat, 2005, 222 s.
  [Anna Sitarska. Systemowe badanie bibliotek: studium metodologiczne (Systemie Research on Libraries. A Methodological Study). Wyd. 2. Białystok: Prymat, 2005, pp. 222]

  Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 91-95

 1. Kierunki rozwoju współpracy bibliotekarzy z informatykami w kontekście współczesnych metod analizy systemowej
  [Directions of the development of the co-operation between librarians and computer professionals against the background of the modern methods of system analysis]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2 (74), s. 88-95

 1. Systemowe badanie bibliotek. Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2005, 222 s. (Z Prac Naukowych Książnicy Podlaskiej, nr l)
  [Systemic research on libraries Anna Sitarska: Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Białystok 2005]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 4, s. 515-517

 1. Zastosowanie w bibliotekarstwie analizy systemowej w ujęciu J. Dietrycha
  [J. Dietrich system analysis in libraries]

  Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 101-115