Publikacje autora:

Maria Wrocławska

 1. Dura lex sed lex? Godziny nadliczbowe w pracy bibliotecznej
  [Dura lex sed lex? Overtime work in libraries]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 169-173

 1. Normy pracy w bibliotekarstwie polskim
  [Works norms in Polish libraries]

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 4, s. 311-320

 1. Zarządzanie biblioteką
  [Library management]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 63-71

 1. Zastosowanie w bibliotekarstwie analizy systemowej w ujęciu J. Dietrycha
  [J. Dietrich system analysis in libraries]

  Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 101-115