Anna Sitarska. Systemowe badanie bibliotek: studium metodologiczne. Wyd. 2. Białystok: Prymat, 2005, 222 s.
Pobierz publikację