Wstęp

Część I. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym

Agnieszka Maron
Będę pisać o książkach... — książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy
Grzegorz Gmiterek
eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii
Agnieszka Przybyszewska
Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna — od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej
Bożena Czerwińska
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole?

Część II. Dzieci i młodzież w świecie czasopism

Magdalena Przybysz-Stawska
Prasa dla młodzieży w Polsce po 1989 roku: zarys problematyki
Dorota Lewandowska-Jaros
Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynników wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej do młodych odbiorców (na przykładzie „My Little Pony” i „MLP. Equestria Girls”)

Część III. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Anna Krawczyk
Centrum Literatury Dziecięcej - aby służyć tym, którzy służą dzieciom
Irena Łabiszewska, Urszula Kowalewska
„Ładne Halo” - łódzkie wydawnictwo niespodzianek
Marta Deńca
Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niesłyszących

Część IV. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym

Stanisława Kurek-Kokocińska
Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej
Lubomira Parijkova
Dobre praktyki w zakresie rozwoju kompetencji czytelniczych w Bułgarii

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
Pobierz publikację