Publikacje autora:

Emilia Karwasińska

  1. Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych UAM
    [Plans for the Repository of Adam Mickiewicz University in Poznań. Academic Staff Attitude Survey]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 451-466