Publikacje autora:

Anna Nowacka

  1. Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa
    Jak tworzyć i stosować. Podręcznik

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 99   WSTĘPI INFORMACJE OGÓLNE1. Jak korzystać z książki?2. Krok po kroku – opis dokumentu na konkretnym przykładzie3. Porównanie opisów tego samego dzieła w zależności od rodzaju nośnika4. Powołan