Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 99

 

WSTĘP

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Jak korzystać z książki?
2. Krok po kroku – opis dokumentu na konkretnym przykładzie
3. Porównanie opisów tego samego dzieła w zależności od rodzaju nośnika
4. Powołania, przypisy i bibliografia załącznikowa w świetle najnowszych) norm
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Uwagi dotyczące elementów przypisu bibliograficznego
4.3. Części cytowanych dokumentów

II TABLICE ZBIORCZE
Uwagi dotyczące tablic zbiorczych
DOKUMENTY PIŚMIENNICZE
I Wydawnictwa zwarte jednotomowe. Prace autorskie
II Wydawnictwa zwarte jednotomowe. Prace zbiorowe
III Wydawnictwa zwarte wielotomowe. Prace autorskie
IV Wydawnictwa zwarte wielotomowe. Prace zbiorowe
V Wydawnictwa ciągłe
VI Prace niepublikowane
VII Wydawnictwa prawne
VIII Normy
DOKUMENTY ELEKTRONICZNE  
IX Wydawnictwa zwarte w Internecie. Prace autorskie
X Wydawnictwa zwarte w Internecie. Prace zbiorowe
XI Wydawnictwa ciągłe w Internecie
XII Inne wydawnictwa w Internecie
XIII Wydawnictwa zwarte na CD-ROM. Prace autorskie
XIV Wydawnictwa zwarte na CD-ROM. Prace zbiorowe
XV Wydawnictwa ciągłe na CD-ROM
DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE (OGLĄDOWO-SŁUCHOWE)
XVI Filmy jednoczęściowe
XVII Filmy wieloczęściowe
XVIII Filmy amatorskie 
DOKUMENTY WIZUALNE (OGLĄDOWE)
Tablica XIX Przezrocza i mikroformy
DOKUMENTY AUDIALNE (DŹWIĘKOWE)
XX Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe. Prace autorskie
XXI Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe. Prace zbiorowe
XXII Nagrania dźwiękowe wieloczęściowe. Prace autorskie
XXIII Nagrania dźwiękowe wieloczęściowe. Prace zbiorowe
DOKUMENTY GRAFICZNE  
XXIV Nuty
DOKUMENTY KARTOGRAFICZNE
XXV Mapy i plany
XXVI Atlasy
DOKUMENTY IKONOGRAFICZNE
XXVII Reprodukcje i inne samoistne wydawniczo
XXVIII Ilustracje niesamoistne wydawniczo

III TABLICE UZUPEŁNIAJĄCE
Uwagi dotyczące wszystkich tablic uzupełniających
POWOŁANIA W TEKŚCIE A WYKAZY PRZYPISÓW
Uwagi dotyczące tablic XXIX 1-3
Tablica XXIX – 1 METODA 1: NUMEROWANIE PRZYPISÓW
Tablica XXIX – 2 METODA 2: POWOŁANIA W FORMIE UWAG
Tablica XXIX – 3 METODA 3: PIERWSZY ELEMENT I DATA
PRZYPISY, POWOŁANIA
Uwagi dotyczące tablic XXX 1-3
Tablica XXX – 1 SKRÓTY W PRZYPISACH I POWOŁANIACH
Tablica XXX – 2 ZASADY STOSOWANIA SKRÓTÓW W PRZYPISACH I POWOŁANIACH
Tablica XXX – 3 PODZIAŁ PRZYPISÓW (UWAG U DOŁU STRONY)
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W RÓŻNYCH UKŁADACH
Uwagi dotyczące tablic XXXI 1-4
Tablica XXXI – 1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM (wersja 1)
Tablica XXXI – 2 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM (wersja 2)
Tablica XXXI – 3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE WEDŁUG FORMY WYDAWNICZEJ
Tablica XXXI – 4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE WEDŁUG KRYTERIÓW TREŚCIOWYCH

IV MATERIAŁY POMOCNICZE
Załącznik 1 Normy przydatne do pisania pracy naukowej
Załącznik 2 Typy dokumentów według formy zapisu treści
Załącznik 3 Interpunkcja
Załącznik 4 Uwagi do TABLIC SZCZEGÓŁOWYCH opublikowanych w wersji elektronicznej
Załącznik 5 Schematy ogólne opisów dokumentów piśmienniczych i elektronicznych
BIBLIOGRAFIA
SŁOWNIK TERMINÓW
INDEKS

Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa
Pobierz publikację