Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 201-207 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 19)

Problemy kwalifikacji zawodowych organizatorów prac biblioteczno-informacyjnych
Pobierz publikację