Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania
Pobierz publikację