Publikacje autora:

Elżbieta Artowicz

  1. Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana
    [Indexes in the lexical semantics of Ju. D. Apresjan]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 61-77

  1. Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym
    Zagadnienia relewancji

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 26