Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 26

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy finansowym wsparciu Komitetu Badań Naukowych
Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym
Pobierz publikację