Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 83

 

Wstęp
 
Rozdział 1. Skuteczność działalności biblioteki
1.1. Pojęcie skuteczności działalności biblioteki jako organizacji non profit
1.2. Czynniki wpływające na skuteczność działalności biblioteki

Rozdział 2. Zarządzanie zmianami w bibliotece
2.1. Pojęcie zmiany w organizacji
2.2. Wpływ otoczenia na zmiany w bibliotece
2.3. Planowanie zmian
2.4. Wdrażanie i realizacja zmian
2.5. Opór wobec zmian i sposoby jego przezwyciężenia

Rozdział 3. Metody skutecznego zarządzania działalnością biblioteki
3.1. Pojęcie i istota zarządzania
3.2. Zastosowanie i użyteczność metod zarządzania
3.3. Przegląd metod zarządzania mających zastosowanie w bibliotekach
3.3.1. Zarządzanie strategiczne
3.3.2. Zarządzanie jakością
3.3.3. Zarządzanie wiedzą
3.3.4. Lean Management
3.3.5. Benchmarking biblioteczny
3.3.6. Reengineering
3.3.7. Just in Time
3.3.8. Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów
3.3.9. Metoda Delficka
3.3.10. Samoocena pracowników biblioteki
3.3.11. Technika kartowania

Zainteresowania bibliotek zmianami w metodach zarządzania. Wyniki badań i wnioski
Załącznik. Przykład arkuszy samooceny dla bibliotek
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Publikacja dofinansowana przez ATENEUM – Szkołę Wyższą
Zarządzanie zmianami w bibliotece
Pobierz publikację