Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 80

 

WSTĘP

Rozdział I
RZUT OKA W PRZESZŁOŚĆ

Rozdział II
BIBLIOTEKARSKIE KONTAKTY POLSKO-CZESKIE

Rozdział III
JAK TO BYŁO NA POCZĄTKU

Rozdział IV
ZMAGANIA Z ANALFABETYZMEM

Rozdział V
ELITARNOŚĆ I POWSZECHNOŚĆ CZYTANIA

Rozdział VI
CZYTANIE – PISANIE – KRYTYCZNE MYŚLENIE

Rozdział VII
SPOŁECZNE FUNKCJE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Rozdział VIII
KANON LITERACKI WE WSPÓŁCZESNYM OBIEGU CZYTELNICZYM

Rozdział IX
PAŃSTWO OPIEKUŃCZE – GOSPODARKA RYNKOWA – BIBLIOTEKI

Rozdział X
PRZEKLEŃSTWO CENZURY

Rozdział XI
OKNO NA PODWÓRZE CZY SZYBA PANORAMICZNA

BIBLIOGRAFIA

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Szerokie okno biblioteki
Pobierz publikację