Publikacje oznaczone tematem:

Myślenie

  1. Szerokie okno biblioteki

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 80   WSTĘPRozdział IRZUT OKA W PRZESZŁOŚĆRozdział IIBIBLIOTEKARSKIE KONTAKTY POLSKO-CZESKIERozdział IIIJAK TO BYŁO NA POCZĄTKURozdział IVZMAGANIA Z ANALFABETYZMEMRozdział VELITARNOŚĆ I POWSZECHNOŚ

  1. Threats to Libraries
    [Zagrożenia dla bibliotek]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 11-37