WSTĘP (Barbara Sosińska-Kalata)

Zdzisław Dobrowolski
W POSZUKIWANIU MODELU ZACHOWAŃ INFORMACYJNYCH CYFROWEGO POKOLENIA

Bruno Jacobfeuerbom
A NETIST SCENARIO AND SYMBOLIC GOODS CONSUMERISM

Bruno Jacobfeuerbom
A CONCEPT OF A RESEARCH PROJECT ON INFORMATIONAL MODELS OF CUSTOMERSHIP

Teresa Swięćkowska
KOBIETY I TECHNOLOGIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Katarzyna Materska
WYMIARY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ INDYWIDUALNĄ

Mariusz Luterek
MODELOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ

Małgorzata Kisilowska
INFORMACJA ZWIĄZANA Z KULTURĄ. PROLEGOMENA BADAWCZE NA PODSTAWIE ANALIZY ZASOBÓW REGIONALNYCH PORTALI WOJEWÓDZKICH TYPU WROTA

Anna Mierzecka-Szczepańska
EWALUACJA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH-WYBRANE PARAMETRY, OCENY

Mikołaj Furmankiewicz
WYSZUKIWARKI INTERNETOWE: HISTORIA, STAN OBECNY, PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

Pozycja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Społeczeństwo i sieć informacyjna
Pobierz publikację