Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 149

Wstęp

 1. Pojęcie serii wydawniczej, jej typy i funkcje
 2. Początki serii dla dzieci i młodzieży w Polsce
 3. Analiza ilościowa repertuaru wydawniczego
  • 3.1. Tytuły
  • 3.2. Nakłady
  • 3.3. Serie
 4. Geografia wydawnicza serii
  • 4.1. Wydawnictwa
  • 4.2. Tłumaczenia – kraje i języki
 5. Analiza tematyczna serii
  • 5.1. Książki dla dzieci najmłodszych
  • 5.2. Powieści i opowiadania obyczajowe
  • 5.3. Baśnie i bajki, legendy i podania
  • 5.4. Powieści i opowiadania przygodowo-podróżnicze
  • 5.5. Powieści i opowiadania historyczne
  • 5.6. Powieści i opowiadania o tematyce przyrodniczej
  • 5.7. Powieści i opowiadania fantastyczne
  • 5.8. Powieści i opowiadania biograficzne
  • 5.9. Poezja
 6. Ukształtowanie edytorskie serii

Podsumowanie
Wykaz serii z zakresu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży wydanych w Polsce w latach 1945-1989
Ilustracje
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks tytułów dzieł literackich i serii

Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989
Pobierz publikację